ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ปี 2558

คุรุมุฑิตา (9 รูป )
2015-08-17
วันแม่แห่งชาติ (12 รูป )
2015-08-11
ประเมินประกันคุณภาพภายใน (4 รูป )
2015-08-03
วันภาษาไทย (8 รูป )
2015-07-29
วันเข้าพรรษา (8 รูป )
2015-07-29
รับโล่ห์ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ (3 รูป )
2015-07-27
พิธีสวนสนาม (10 รูป )
2015-07-01
ตำรวจให้ความรู้ยาเสพติด (6 รูป )
2015-06-26
วันสุนทรภู่ (16 รูป )
2015-06-26
อบรมทางไกล BBL (20 รูป )
2015-06-20
วันไหว้ครู (10 รูป )
2015-06-11
ค่ายคณิตศาสตร์ (10 รูป )
2015-05-28